Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Catering Vegetarische Slager.


1. Bezorging

Voor het bezorgen van hapjes en het ophalen van geleende spullen wordt €0,40 per km in rekening gebracht. 


2. Betaling

Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn overgemaakt onder vermelding van het factuurnummer. 


3. Aansprakelijkheid bij overmacht

In geval van overmacht door ziekte, weersomstandigheden, file of andere onvoorziene omstandigheden heeft Catering Vegetarische Slager na kennisgeving hiervan het recht haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn. 


4. Aansprakelijkheid bij eventuele schade

Voor geleende materialen bent u verantwoordelijk zolang ze onder uw beheer zijn. Bij schade en/of vermissing wordt de vervangingswaarde in rekening gebracht. Het tijdstip van terugbezorging wordt in onderling overleg afgesproken. 


5. Annulering

U kunt tot een week van te voren annuleren zonder dat dit in rekening wordt gebracht. Bij annulering van een week tot 1 dag van te voren brengen we de kosten die onnodig zijn gemaakt in rekening. 


6. Wijziging hoeveelheid

Wijziging van de bestelde hoeveelheid kan uiterlijk drie dagen van te voren worden doorgegeven. 


7. Bediening

Indien u prijs stelt op bediening wordt daarvoor €29,50 per uur per bedienend persoon gerekend. 


8. Onze prijzen

Onze prijzen van de hapjes zijn incl. 6 % BTW.
De bezorgkosten zijn incl. 21% BTW.

 Vegetarische Slager Catering · info@vegetarischeslagercatering.nl

Puur genieten